تأثیر رنگ نور LED تک رنگ و ترکیبی بر رفتار و واکنش ترس جوجه های گوشتی

موضوعی که همواره پرسش بسیاری از مشتریان نورگستران البرز می باشد این است که از حباب های رنگی استفاده کنند یا خیر؟ در این صفحه مقاله ای مرتبط با همین موضوع در دسترس عزیزان قرار گرفته است. خلاصه : در طول ۳۰ سال گذشته، بررسی تاثیر نورهای رنگی بر طیور در حال افزایش بوده است. […]