راس یکی از بهترین نژاد های مرغ گوشتی سازگار با شرایط ایران است.

مجموعه نورگستران البرز مختصص در تولید لامپ و دیمر مرغداری، مطالبی را تهیه و آماده کرده است که اصول نوردهی در پرورش مرغ راس توضیح داده شده است.

منبع: دیتاشیت نژاد راس