قسمت پنجم

بخش پنجم نوردهی در پرورش مرغ راس:     در این قسمت درمورد فرق بین لامپ کم مصرف و لامپ تنگستن گفته می شود. همچنین به این سوالات زیر نیز پاسخ داده می شود: آیا استفاده از لامپ کم مصرف باعث آسیب به پرورش میشود؟ دلیل وجود ۱ ساعت تاریکی در پرورش سویه راس چیست؟