تأثیر رنگ نور LED تک رنگ و ترکیبی بر رفتار و واکنش ترس جوجه های گوشتی

این مطالعه تأثیر رنگ های مختلف نور LED را بر رفتار و پاسخ ترس جوجه های گوشتی مشاهده کرد. در آزمایش ۱، ۴۰۰ قطعه جوجه گوشتی در هشت تیمار نوری مختلف قرار گرفتند. در آزمایش ۲، شش رنگ روشن مختلف با پنج گروه سنی مختلف در نظر گرفته شد. در آزمایش ۱، استفاده از نور […]

قسمت اول

  نور در مرغ گوشتی-نژاد راس     بخش اول : در مورد میزان لوکس نوری مورد نیاز  و همچنین استفاده یا عدم  استفاده از دیمر  در مرغ گوشتی نژاد راس نظرهای متفاوتی وجود دارد .نورگستران البرز  بعنوان اولین تولیدکننده ی تخصصی سیستم روشنایی مرغداری در داخل کشور اصول نور دهی را در قالب فایل […]

قسمت ششم (آخر)

نور در پرورش نژاد (سویه) راس:     در این قسمت به سوالات زیر پاسخ داده خواهد شد: طلوع و غروب مصنوعی چیست؟ طلوع و غروب مصنوعی چه کمکی به پرورش میکند؟ چگونه مانع ازدحام پرندگان در دانخوری و آبخوری شویم؟