منوهای دیمر آلفا

دیمر آلفا یک دیمر پرکاربرد برای مرغداران محترم می‏ باشد. در این بخش به منوهای دیمر آلفا پرداخته می شود. همچنین چگونگی استفاده از منوی دیمر آلفا نیز در دو قسمت به طور کامل توضیح داده خواهد شد. قسمت اول: قسمت دوم:

اتصال ولوم به دیمر آلفا

در این آموزش شما می توانید با اتصال یک ولوم به دیمر آلفا، روشنایی سالن را کم و زیاد کنید. این امکان برای دوستانی است که به هر دلیلی نیاز دارند کارگرهای سالن بدون دسترسی به تنظیمات اصلی دیمر نور سالن را کنترل کنند.   نورگستران البرز تولید کننده لامپ و دیمر مرغداری