اتصال ولوم به دیمر آلفا

در این آموزش شما می توانید با اتصال یک ولوم به دیمر آلفا، روشنایی سالن را کم و زیاد کنید. این امکان برای دوستانی است که به هر دلیلی نیاز دارند کارگرهای سالن بدون دسترسی به تنظیمات اصلی دیمر نور سالن را کنترل کنند.   نورگستران البرز تولید کننده لامپ و دیمر مرغداری

قسمت ششم (آخر)

نور در پرورش نژاد (سویه) راس:     در این قسمت به سوالات زیر پاسخ داده خواهد شد: طلوع و غروب مصنوعی چیست؟ طلوع و غروب مصنوعی چه کمکی به پرورش میکند؟ چگونه مانع ازدحام پرندگان در دانخوری و آبخوری شویم؟