لامپ_ویژه_طیور

لامپ ۲۸۸۰ مدل دیجیتال

ویژگی های محصول : طیف نور : آفتابی ، ترکیبی ، مهتابی وات مصرفی : 6 وات میزان نور : معادل لامپ 100 وات رشته ای تعداد LED  استفاده شده : 80 عدد قابلیت اتصال به دیمر : دارد ( دیمر دیجیتال ) قابلیت اتصال به اتوماسیون : دارد ( با استفاده از دیمر دیجیتال ) دمای کارکرد لامپ : بسیار پایین

لامپ ۲۸۸۰ مدل آلفا

ویژگی های محصو ل : طیف نور : آفتابی ، ترکیبی ، مهتابی وات مصرفی : 4 وات میزان نور : معادل لامپ 100 وات رشته ای تعداد LED استفاده شده : 80 عدد قابلیت اتصال به دیمر : دارد ( دیمر آلفا ) قابلیت اتصال به اتوماسیون : دارد ( با استفاده از دیمر آلفا ) دمای کارکرد لامپ : بسیار پایین