خودخوری

حباب نیمه مات

ویژگی محصول : رنگ : سفید جنس : کریستال زاویه تابش : تقریبا 270 درجه مناسب : سالن های پرورش دربستر و قفس

حباب قرمز

ویژگی محصول : رنگ : قرمز جنس : کریستال مناسب : زمان کانیبالیسم ( خودخوری) و واکسیناسیون

حباب تخمگذار

ویژگی محصول : رنگ : سفید جنس : کریستال زاویه تابش : تقریبا 360 درجه مناسب : سالن های پرورش در قفس