لامپ حبابدار ال ای دی

لامپ مرغداری آنالوگ مدل ۲۸۱۲۰

ویژگی های محصو ل : طیف نور : آفتابی ، ترکیبی ، مهتابی وات مصرفی : 7 وات میزان نور : معادل لامپ 150 وات رشته ای تعداد LED استفاده شده : 120 عدد قابلیت اتصال به دیمر : دارد ( دیمر آنالوگ ) قابلیت اتصال به اتوماسیون :  ندارد دمای کارکرد لامپ : بسیار پایین گارانتی محصول : 2 سال خدمات پس از فروش : 5 سال

لامپ مرغداری آنالوگ مدل ۲۸۶۰

ویژگی های محصو ل : طیف نور : آفتابی ، ترکیبی ، مهتابی وات مصرفی :4 وات میزان نور : معادل لامپ 60 وات رشته ای تعداد LED استفاده شده : 60 عدد قابلیت اتصال به دیمر : دارد ( دیمر آنالوگ ) قابلیت اتصال به اتوماسیون : ندارد دمای کارکرد لامپ : بسیار پایین گارانتی محصول : 2 سال خدمات پس از فروش : 5 سال

لامپ مرغداری آنالوگ مدل ۲۸۴۰

ویژگی های محصول : طیف نور : آفتابی ، ترکیبی ، مهتابی وات مصرفی : 4 وات میزان نور : معادل لامپ 40 وات رشته ای تعداد LED  استفاده شده : 40 عدد قابلیت اتصال به دیمر : دارد ( دیمر انالوگ ) قابلیت اتصال به اتوماسیون : ندارد دمای کارکرد لامپ : بسیار پایین گارانتی محصول : 2 سال خدمات پس از فروش : 5 سال

لامپ مرغداری دیجیتال مدل ۲۸۸۰

ویژگی های محصول : طیف نور : آفتابی ، ترکیبی ، مهتابی وات مصرفی : 6 وات میزان نور : معادل لامپ 100 وات رشته ای تعداد LED  استفاده شده : 80 عدد قابلیت اتصال به دیمر : دارد ( دیمر دیجیتال ) قابلیت اتصال به اتوماسیون : دارد ( با استفاده از دیمر دیجیتال ) دمای کارکرد لامپ : بسیار پایین گارانتی محصول : 2 سال خدمات پس از فروش : 5 سال

لامپ مرغداری آلفا مدل ۲۸۸۰

ویژگی های محصو ل : طیف نور : آفتابی ، ترکیبی ، مهتابی وات مصرفی : 4 وات میزان نور : معادل لامپ 100 وات رشته ای تعداد LED استفاده شده : 80 عدد قابلیت اتصال به دیمر : دارد ( دیمر آلفا ) قابلیت اتصال به اتوماسیون : دارد ( با استفاده از دیمر آلفا ) دمای کارکرد لامپ : بسیار پایین گارانتی محصول : 2 سال خدمات پس از فروش : 5 سال

لامپ مرغداری آنالوگ مدل ۲۸۸۰

ویژگی های محصو ل : طیف نور : آفتابی ، ترکیبی  ، مهتابی وات مصرفی :4 وات معادل لامپ 100 وات رشته ای تعداد LED استفاده شده : 80 عدد قابلیت اتصال به دیمر : دارد قابلیت اتصال به اتوماسیون :  ندارد گارانتی محصول : 2 سال خدمات پس از فروش : 5 سال