حباب لامپ

حباب نیمه مات

ویژگی محصول : رنگ : سفید جنس : کریستال زاویه تابش : تقریبا 270 درجه مناسب : سالن های پرورش دربستر و قفس

حباب مات

ویژگی محصول : رنگ : سفید جنس : کریستال زاویه تابش : تقریبا 360 درجه مناسب : سالن های پرورش در قفس

حباب قرمز

ویژگی محصول : رنگ : قرمز جنس : کریستال مناسب : زمان کانیبالیسم ( خودخوری) و واکسیناسیون

حباب تخمگذار

ویژگی محصول : رنگ : سفید جنس : کریستال زاویه تابش : تقریبا 360 درجه مناسب : سالن های پرورش در قفس

حباب آبی

ویژگی محصول : رنگ : آبی جنس : کریستال مناسب :  سالن های پرورش دربستر

حباب سبز

ویژگی محصول : رنگ : سبز جنس : کریستال مناسب : سالن پرورش مرغ گوشتی

حباب بی رنگ

ویژگی محصول : رنگ : بی رنگ جنس : کریستال زاویه تابش : تقریبا 180 درجه مناسب : سالن های پرورش دربستر