نورگستران البرز در این بخش تمام نکات نوری واریته آربراکرز را ارائه می دهد.قابل به ذکر است منبع این اطلاعات دیتاشیت نژاد آربراکرز می باشد.