یکی از قابلیت های مهم دیمر دیجیتال نورگستران البرز ،کالیبراسیون می باشد که متناسب با تعداد لامپ های داخل سالن انجام می شود .

جهت آشنایی با این قابلیت ویدئوی زیر را مشاهده نمائید