نورگستران البرز جهت سهولت در استفاده از دیمر دیجیتال و آشنایی با امکانات و قابلیت های دیمر

ویدئوی زیر را برای کاربران عزیز تهیه و منتشر نموده است

درصورتی که هرگونه سوال فنی داشتید با شماره درج شده روی دیمر تماس حاصل نمائید .