دیمر آلفای  نورگستران البرز یک دیمر پرکاربرد برای پرورش دهندگان طیور می‏ باشد. در این بخش به منوهای دیمر آلفا پرداخته می شود.

همچنین چگونگی استفاده از منوی دیمر آلفا نیز در دو قسمت به طور کامل توضیح داده خواهد شد.

قسمت اول:

 

قسمت دوم:

درصورت داشتن هرگونه سوال فنی با شماره درج شده روی دیمر تماس حاصل فرمائید .