در این قسمت نکات مهم نوری در دوران پروروش(پولت) و تولید مرغ تخمگذار بصورت کامل توسط مجموعه نورگستران البرز

توضیح داده شده است .جهت مشاوره رایگان با متخصصین مجموعه می توانید با ما در تماس باشید.