در این قسمت باهم بررسی خواهیم کرد آیا در نژاد راس می شود با باز و بسته کردن لامپ به نور پرورش دلخواه رسید؟

اگر لامپ ها یکی در میان باز و بسته شوند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ هفته اول چند لوکس مورد نیاز است؟

پس با ما همراه باشید و ویدئوی زیر را مشاهده نمائید.

نورگستران البرز متخصص نور در صنعت پرورش طیور