نورگستران البرز ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، خواهشمند است قبل از هرگونه نصب و استفاده از سیستم آلفا به لینک های زیر مراجعه کنید و آموزش های لازم را مشاهده کنید.