سالن های پرورش در قفس

در سالن های پرروش طیور تامین نور یکنواخت و بدون چشمک و نوسان اهمیت بالایی دارد . همه ما می دانیم که با قرار گرفتن جسم جامد در مقابل نور ، سایه ایجاد خواهد شد .حال در سالن های قفس حذف این سایه ها که بعلت وجود قفس ایجاد شده است ، بسیار مورد توجه قرار می گیرد .

در سالن های قفس از جمله مرغ تخمگذار ، پولت در قفس ، مرغ گوشتی در قفس ، بلدرچین و …. مخصوصا طبقات پایین نور ممکن است به اندازه استاندارد نباشد و از طرفی در قفس هایی که به موازات لامپ ها قرار دارند نور مستقیم باعث خیرگی چشم پرنده و در نتیجه استرس به گله شود .لذا کارشناسان نورگستران البرز دو مدل حباب یکی حباب مات و دیگری حباب تخمگذار را طراحی و تولید نمودند. این حباب ها باعث افزایش همپوشانی نور در راهرو های بین قفس ها می شود.