سالن های پرورش در بستر

همانطور که می دانید زاویه تابش لامپ در مرغداری اهمیت بالایی دارد .نورگستران البرز با در نظر گرفتن این مهم و همچنین صرفه جویی در مصرف برق و کاهش هزینه برق مصرفی در سالن های پرورش طیور بر آن شد زاویه تابش را با توجه به نیاز پرورش دهندگان کنترل کند. بنابراین اقدام به تولید حباب های گوناگون با زاویه های تابش مختلف نموده است. در سالن های پرورش در بستر  مانند سالن های اجداد ، مادر، گوشتی ، پولت در بستر، بوقلمون و …همواره نور در بستر اهمیت دارد و روشن کردن سقف نه تنها تاثیری در راندمان تولید ندارد بلکه باعث اتلاف انرژی برق می شود . لذا در این سالن ها پیشنهاد می گردد از حباب های بی رنگ و نیمه مات نورگستران البرز استفاده شود چرا که شکست نور کمی در این حباب ها رخ می دهد و حجم بیشتر نور به سمت بستر متمرکز می شود.