در ادامه فایل های آموزشی نور در آربراکرز ، در مورد یکنواختی نور و شرط تاریکی صحبت خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر ، لطفا فایل زیر را مشاهده نمائید .

اطلاعات نوری و علمی را از نورگستران البرز بخواهید./