راه ها ارتباطی

لطفا در صورت داشتن هر گونه سوالی از طریق لینک های زیر با ما ارتباط برقرار نمایید :

 

ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه ۸ صبح لغایت ۵ بعد از ظهر ـ پنجشنبه ۸ صبح لغایت ۱ بعد از ظهر

 

تلفن (۶ خط):           کد کرج   ۰۲۶                                                                                                    

     ۳۲۳۱۱۳۹۱         ،       ۳۲۳۰۷۵۲۴         ،           ۳۲۳۰۷۵۰۴         ،           ۳۲۳۱۹۲۳۴        ،         ۳۲۳۱۹۲۳۳          

تلفن گویا (فکس):   داخلی های مربوط به واحد فروش ۱۱۰ ، ۱۱۱ ، ۱۱۲                                                     ۳۲۳۰۵۲۸۰  

 

ایمیل :

            info@poultrylamp.com

            sales@poultrylamp.com  

 

ما را در شبکه های زیر دنبال کنید:

 @poultrylamp