سخن مدیر عامل

گروه تولیدی نور گستران البرز افتخار دارد که با عنایت پروردگار متعال و تـلاش روزمره ی مـدیران و کارمندان متخصص

و مـتـعـهد توانسته است گامـی مـوثـر در استفـاده از محــصـولات برای روشنـایی امـاکن مسـکونی ، تـجـاری ، اداری ،

و مــراکـزی کــه نــیـاز بـه نـور پـردازی داشـتـه بـاشـنـد مـانند فـروشـگـاه هـای فــرش ، طــلا ، تـــالـارهـای پــذیــرایـی و 

هـمچنین بهبود کیفیت عملکرد نور در صنــعت مرغـداری کشـور عزیزمـان بردارد ، بنابراین در همین راسـتا تمامی تلاش

ما و همـکارانمان معطوف بر آن است که مصرف‌كننده دریابد که به چه اندازه به خواست‌ها وعلایق او اهمیت می‌دهیم

و تا چه اندازه برای ما مهم است که همان چیزی را تقدیم نماییم که مطلوب اوست و برای تمامیخواسته‌های منطقی

مشتریان محترم پاسخی عملی و شایسته فراهم آوریم.

این آرزوی ماست تا با بهره گرفتن از انتقادات و پیشنهادات سازنده و اجرایی دوستان بتوانیم به بهترین روش پاسخگوی

نیـازهای مشتـریان باشیم ؛ زیرا رضایت مشتریان را دلیل خیر و برکت کار خویش می دانیم و در راه حصـول آن بی‌وقـفه

کوشش خواهیم نمود.

 

 

 

                                                                                                                                                            با تشکر  

                                                                                                                                                وحید مایلی ـ مدیر عامل